Over onze school

De leerlingen die VSO de Vliethoeve bezoeken zijn aangewezen op een schoolklimaat dat veel veiligheid, rust en een duidelijk omschreven structuur biedt. Hierin wordt gewerkt vanuit een individuele benadering, afgewisseld met groepsactiviteiten. Maatwerk is hierbij belangrijk.


De leerlingen van VSO de Vliethoeve zijn afkomstig van jeugdzorg Juzt De Vliethoeve en De Kering van Juvent. Voor leerlingen die onderwijs volgen vanuit Juzt en Juvent geldt dat als het verblijf bij Juzt/Juvent stopt, het onderwijs op deze locatie ook stopt. Veel leerlingen verlaten de Vliethoeve op een ongunstig tijdstip in het schooljaar. Weg bij VSO de Vliethoeve betekent in die gevallen dan ook: thuis zitten en wachten op het nieuwe schooljaar.


VSO de Vliethoeve wil haar verantwoordelijkheid nemen en indien mogelijk de leerlingen, die VSO de Vliethoeve verlaten, de mogelijkheid bieden onderwijs op de school te blijven volgen. Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen die geplaatst zijn binnen de jeugdzorgplus instelling of binnen de open jeugdzorg van Juvent (meestal zijn dat jongeren met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen). Onze leerlingen zijn door hun manier van in de wereld staan, veelal door gedragsproblemen, structureel vastgelopen in de omgang met andere kinderen en volwassenen in school, thuis- en/of buurtsituaties. Deze problemen hebben vaak hun weerslag op het schoolse functioneren. Hierdoor staat de eigen persoonlijkheidsontwikkeling onder druk.


In samenwerking met Juzt/Juvent probeert de school de ontwikkeling van deze kinderen weer op gang te brengen. Het onderwijs heeft een belangrijke taak in dit proces.


Mocht u informatie willen hebben over VSO de Vliethoeve dan kunt u door de week, buiten de vakanties, van 09:30-16:00 uur contact openemen met de school op 0113-306383